Egelsvennen Mol

EGELSVENNEN

MolDe laagbouw parkwijk Egelsvennen won in 1973 de Prijs van de “mooiste wijk van België”. De Molse architect Leo Verbist ontwierp de homogene wijk, met de aanwezige glooiingen en dennenbomen als structurerend element voor de schakeling van de woningen.


Binnen het team van Studio Thomas Willemse en Endeavour, werkt KALK mee als erfgoed-specialist aan de opmaak van een masterplan voor de integrale wijkrenovatie van Egelsvennen.


Het doel van het masterplan is om de wijk landschappelijk, sociaal en financieel te verduurzamen naar de toekomst toe. KALK waakt binnen deze denkoefening over de beeldbepalende erfgoedkwaliteiten van deze sociale woonwijk.

Type project: masterplan integrale wijkrenovatie


Fase: analyse en ontwerpend onderzoek


Type erfgoed: vastgesteld bouwkundig erfgoed


Opdrachtgever: De Molse Bouwmaatschappij | Gemeentebestuur Mol | VMSW


Partners: opdrachthouder Studio Thomas Willemse | participatie-traject Endeavour